Protokoll utskottssammanträde 2016/17:40

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:40

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:40

DATUM

2017-06-08

TID

08.00 – 08.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny suppleant

Anders Schröder (MP) hälsades välkommen till sitt första sammanträde som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet.

§ 2

Jordbruks- och fiskeråd 12 juni 2017

Statssekreterare Elisabeth Backteman med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 12 juni 2017.

§ 3

Utskottets arbetsplan

Utskottets arbetsplan för första delen av hösten 2017 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 4

Övriga frågor


Kanslichefen meddelade att sammanträdet tisdagen den 13 juni 2017 ställs in. Vidare meddelades att ett sammanträde kommer att hållas torsdagen den 5 oktober 2017 kl. 08.00.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 juni 2017 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 juni 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:40

§ 1

§ 2 - 5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

-

-

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Johan Büser (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

-

-

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Lars Tysklind (L)

-

-

Jens Holm (V)

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

-

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

X

X

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.