Protokoll utskottssammanträde 2016/17:42

Finansutskottets protokoll 2016/17:42

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:42

Datum

2017-05-09

Tid

Kl. 11.00 -11.03

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

- Kansliet påminner om veterandagen den 10 maj kl. 14.30 -15.30 i Finansutskottets sessionssal.

- Utskottet beslöt kalla Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation, till sammanträdet 18 maj för en presentation av kommissionens landrekommendationer till Sverige.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:41.

§ 3

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016 (FiU24)

Utskottet inledde beredningen av utvärderingen.

Ärendet bordlades.

§ 4

Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Övrigt

Utskottet beslöt att ställa in sammanträdet den 11 maj.

§ 6

Nästa sammanträde

Tisdag 16 maj kl. 09.00 Öppen utfrågning 1:a kammarsalen.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:42

– – –

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

-

Maria Plass (M)

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

-

Ulla Andersson (V)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.