Protokoll utskottssammanträde 2016/17:43

Finansutskottets protokoll 2016/17:43

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:43

Datum

2017-05-16

Tid

Kl. 09.00-10.46

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2017

Professor Harry Flam, Finanspolitiska rådets ordförande presenterade rapporten.

Finansminister Magdalena Andersson gav regeringens syn på rapporten.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Nästa sammanträde
Torsdag 18 maj kl. 10.30

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:43

– – –

§ 1-2

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

O

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

-

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

O

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Håkan Svenneling (V)

O

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

X

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.