Protokoll utskottssammanträde 2016/17:44

Finansutskottets protokoll 2016/17:44

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:44

Datum

2017-05-18

Tid

Kl. 10.30-10.35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Preliminära sammanträdes- och ärendeplaner för tiden fram till sommaruppehållet anmäldes.

Ny medarbetare på finansutskottets kansli Anna Wilbe, inlånad från Riksbanken, hälsades välkommen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:42 och 2016/17:43.

§ 3

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU24.

§ 4

Övriga frågor

V-ledamoten frågade hur utskottet ska hantera Riksbankens förslag om ändring av inflationsmålet.

Kansliet informerade om att Riksbanken kommer till sammanträdet den 20 juni för att informera om inflationsmålet samt utvärderingen av Riksbankens ränteprognoser.

§ 5

Nästa sammanträde

Tisdag 30 maj kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:44

– – –

§ 1-5

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

-

Ulla Andersson (V)

O

Jakob Forssmed (KD)

-

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

O

Fredrik Schulte (M)

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

X

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.