Protokoll utskottssammanträde 2016/17:45

Finansutskottets protokoll 2016/17:45

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:45

Datum

2017-05-30

Tid

11.00-11.12

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Kansliet informerade om att Katarina Areskoug kommer till sammanträdet den 1 juni för att informera om EU-kommissionens rekommendationer till Sverige.
  • Kansliet bad ledamöterna att återkomma om möjliga förslag på lämplig studieresa inom Europa under hösten.

§ 2

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2016/17:44.

§ 3

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:100, skrivelse 2016/17:138, yttrande och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vårändringsbudget för 2017 (FiU21)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:99, yttranden och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Övriga frågor
Jörgen Andersson (M) föreslog att utskottet kallar finansminister Magdalena Andersson för att redogöra för möjliga konsekvenser av resolutionsavgiften.

Utskottet beslöt att kalla finansministern till ett sammanträde.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdag den 1 juni kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:45

– – –

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

Fredrik Schulte (M)

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

X

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

X

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Björn Wiechel

X

Jessica Polfjärd (M)

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.