Protokoll utskottssammanträde 2016/17:46

Finansutskottets protokoll 2016/17:46

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:46

Datum

2017-06-01

Tid

Kl. 10.30-10.57

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Presentation av EU-kommissionens rekommendationer till Sverige

Katarina Areskoug, chef för kommissionens representation i Sverige, redogjorde för kommissionens rekommendationer till Sverige och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

-Till sammanträdet den 8 juni kommer Finansminister Magdalena Andersson, Finansmarknadsminister Per Bolund och Civilminister Ardalan Shekarabi.

-Inbjudan till konstitutionsutskottets offentliga utfrågning om statlig revision den 15 juni.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:45.

§ 4

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU32)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2016/17:173.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) (FiU35)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2016/17:162.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar (FiU40)

Utskottet inledde beredningen av proposition 2016/17:105.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdag 8 juni kl. 10.30

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:46

– – –

§ 1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

-

Ulla Andersson (V)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

X

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

O

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.