Protokoll utskottssammanträde 2016/17:47

Finansutskottets protokoll 2016/17:47

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:47

Datum

2017-06-08

Tid

10.30-11.50

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om europeisk företagsstatistik
Utskottet överlade med civilminister Ardalan Shekarabi om kommissionens förslag till förordning om europeisk företagsstatistik KOM(2016) 551.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens preliminära ståndpunkt.

§ 2

Kommissionens förslag om revidering av förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir)

Utskottet överlade med finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm om kommissionens förslag till revidering av Emir-förordningen KOM(2017) 208.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

§ 3

Övriga aktuella EU-frågor

Finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm informerade utskottet om bankpaketet och förberedelserna inför Brexit-förhandlingarna.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Kontanthantering

Finansmarknadsminister Per Bolund och statssekreterare Ulf Holm informerade utskottet om utmaningarna med betalningsmarknadens strukturomvandling och arbetet med att bemöta dom.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Resolutionsavgift

Finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund informerade utskottet om avgiftsuttaget till resolutionsreserven och betydelsen av huvudkontorets placering i en filialstruktur.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll nr. 2016/17:46.

§ 7

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar (FiU40)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:105.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU40.

§ 8

Årsredovisning för staten 2016 (FiU34)

Utskottet inledde behandlingen av skrivelse 2016/17:101, redogörelse 2016/17:RR4 och Näringsutskottets yttrande 2016/17:NU7y.

Ärendet bordlades.

§ 9

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU32)

Utskottet fortsatte beredningen av Prop. 2016/17:173.

Ärendet bordlades.

§ 10

Kommissionens förslag om revidering av förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 208.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 11

Nästa sammanträde

Tisdag den 13 juni kl. 09.00 öppen utfrågning om finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:47

– – –

§ 1

§ 2-5

§ 6-11

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

X

Monica Green (S)

X

X

X

Maria Plass (M)

X

-

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

-

-

Jörgen Andersson (M)

-

-

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

Emil Källström (C)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

-

-

Jan Ericson (M)

X

X

X

Marie Granlund (S)

X

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Mats Persson (L)

-

-

-

Ulla Andersson (V)

X

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

-

Niklas Karlsson (S)

X

X

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

X

X

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.