Protokoll utskottssammanträde 2016/17:48

Finansutskottets protokoll 2016/17:48

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:48

Datum

2017-06-13

Tid

09.00-11.15

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om den finansiella stabiliteten

Riksbankschef Stefan Ingves, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen och riksgäldsdirektör Hans Lindblad gav sin syn på det aktuella finansiella stabilitetsläget och behovet av åtgärder.

Finansmarknadsminister Per Bolund kommenterade stabilitetsbedömningarna.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Nästa sammanträde

Torsdag 15 juni kl. 10.30

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:48

– – –

§ 1-2

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

-

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Håkan Svenneling (V)

O

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

X

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.