Protokoll utskottssammanträde 2016/17:49

Finansutskottets protokoll 2016/17:49

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:49

Datum

2017-06-15

Tid

10:30-10:40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Kanslichefen presenterade kansliets nya medarbetare Cecilia Kennergren.
  • Skrivelse från privatperson (finns på expeditionen).
  • Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 22 juni.

§ 2

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 206/17:47 och 48.

§ 3

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17: 100, motioner och yttrande.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU20

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer på punkt 1.

S-, MP, och V-ledamöterna anmälde 2 gemensamma reservationer på punkt 3 och 4.
M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett gemensamt särskilt yttrande.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

Reservationstid sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 4

Vårändringsbudget för 2017 (FiU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17: 99, motioner, yttranden.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU21.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett gemensamt särskilt yttrande och avstod från att delta i beslutet under punkt 1.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

Reservationstid sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 5

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:173.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU32.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

Reservationstid sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 6

Årsredovisning för staten 2016 (FiU34)
Utskottet fortsatte behandlingen av skr.2016717:101, redog.2016/17:RR4 och yttrande.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU34.

§ 7

Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) (FiU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:162.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU35.

V-ledamoten anmälde reservationer.

Reservationstid sattes till kl. 13.00 samma dag.

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdag 20 juni kl. 11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:49

– – –

§ 1-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

-

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

X

Anette Åkesson (M)

O

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

O

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Håkan Svenneling (V)

O

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Maria Ferm (MP)

X

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

O

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.