Protokoll utskottssammanträde 2016/17:4

Finansutskottets protokoll 2016/17:4

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:4

Datum

2016-09-29

Tid

10.30 -12.25

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

  • Planering:

Informationen från IMF angående Artikel 4- och FSAP-rapporterna föreslogs hållas torsdagen den 1 december kl. 10.30 (i stället för 15 november som tidigare planerat).

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:2 och 3.

§ 3

Riksrevisionens årliga rapport (FiU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2015/16:RR5.

Utskottet justerade betänkande 2016/17: FiU9.

Paus kl. 10.35 -11.00

§ 4

Övrigt
Utskottet beslutade att sammanträda även under senare val i kammaren.

§ 5

Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten (gemensamt med UU)

Finansminister Magdalena Andersson, riksbankschef Stefan Ingves och

statssekreterare Ulrika Modéer informerade utskottet och svarade på frågor.

§ 6

Information om aktuella EU-ärenden (endast FiU)

Finansminister Magdalena Andersson informerade utskottet och svarade på frågor om:

  • Brexit
  • Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)
  • Översyn av den fleråriga budgetramen
  • Fördjupningen av EMU

§ 7

Nästa sammanträde

Tisdag den 11 oktober kl. 11.00

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:4

– – –

§ 1-3

§ 4-5

§ 6-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

-

-

Monica Green (S)

X

X

X

Maria Plass (M)

X

X

-

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

X

Hans Unander (S)

-

-

-

Emil Källström (C)

X

-

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

X

Marie Granlund (S)

X

-

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Mats Persson (L)

-

-

-

Ulla Andersson (V)

-

-

-

Jakob Forssmed (KD)

X

-

-

Niklas Karlsson (S)

X

X

-

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

-

Adnan Dibrani (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Leif Pettersson (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Christer Nylander (L)

Björn Wiechel (S)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.