Protokoll utskottssammanträde 2016/17:7

Finansutskottets protokoll 2016/17:7

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:7

Datum

2016-10-18

Tid

10.45-10.52 Ajournering 11.00-12.00

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:6.

§ 3

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionella utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 (FiU1y)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:145.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:FiU1y.

§ 4

Nytt regelverk om upphandling (FiU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:195, motioner och yttranden.

Ärendet bordlades.

Utskottet informerades om att civilminister Ardalan Shekarabi kommer till utskottets sammanträde 27 oktober.

§ 5

Övriga frågor

Ulf Kristersson begärde att finansmarknadsminister Per Bolund kommenterar affären Falcon Funds när han kommer till utskottet den 25 oktober. Håkan Svenneling begärde att finansmarknadsministern kommenterar AP-fondernas öppenhet.

§ 6

Revisonsrätten (Gemensamt med EU- nämnden)

H.G. Wessberg, ledamot av Europeiska revisionsrätten och Peter Eklund, kanslichef i Europeiska revisionsrätten.

Årsrapporten redovisades och ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdag den 20 oktober kl.10.30.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:7

– – –

§ 1-5

§ 6

§ 7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

X

Monica Green (S)

Maria Plass (M)

Ingela Nylund Watz (S)

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

X

Hans Unander (S)

X

X

X

Emil Källström (C)

X

X

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

Jan Ericson (M)

Marie Granlund (S)

X

-

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Mats Persson (L)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

Fredrik Schulte (M)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

-

Anette Åkesson (M)

X

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

-

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

-

-

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.