Protokoll utskottssammanträde 2016/17:8

Justitieutskottets protokoll 2016/17:8

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8

DATUM

2016-11-17

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanten Filippa Burman Fessé fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:7.

§ 3

Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål (JuU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:27 Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål och följdmotionen.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:JuU7.

L-ledamoten anmälde reservation.

§ 4

Nästa sammanträde

Tisdagen den 22 november 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 22 november 2016

Beatrice AskJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:8

§ 1-4

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

-

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Kent Ekeroth (SD)

-

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

-

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

-

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Eriksson (S)

X

Pål Jonson (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

Ellen Juntti (M)

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Hans Linde (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

X

Stefan Svanström (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2016-10-18