Protokoll utskottssammanträde 2016/17:8

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2016/17:8

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:8

DATUM

2017-05-11

TID

09.00–09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:7.

§ 2

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:128 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU 4)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:127 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU5)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:177.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 18 maj 2017 kl. 09.00.

Vid protokollet

Liisa Blomberg

Justeras torsdagen den 18 maj 2017

Karin Enström

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:8

§ 1

§ 2

§3-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Karin Enström (M), ordförande

X

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

-

X

X

Hans Wallmark (M)

-

-

-

Olle Thorell (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

X

Peter Jeppsson (S)

O

O

O

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

X

Allan Widman (L)

X

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

X

O

O

Jan R Andersson (M)

-

O

O

Kent Härstedt (S)

-

-

-

Margareta Cederfelt (M)

O

O

O

Emilia Töyrä (S)

O

O

O

Johnny Skalin (SD)

-

-

-

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Mattias Ottosson (S)

-

-

-

Kerstin Lundgren (C)

O

O

O

Anders Schröder (MP)

O

O

O

Göran Pettersson (M)

O

O

O

Krister Örnfjäder (S)

O

O

O

Mikael Jansson (SD)

-

-

-

Birgitta Ohlsson (L)

-

-

O

Hans Linde (V)

-

-

-

Sofia Damm (KD)

-

-

-

Kalle Olsson (S)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.