Protokoll utskottssammanträde 2016/17:9

Finansutskottets protokoll 2016/17:9

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:9

Datum

2016-10-25

Tid

11.00-11.32

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Jakob Nyström från sekretariatet för EU-samordning fick närvara under punkterna 1-6.

§ 2

Överläggning om förändringar av fjärde penningtvättsdirektivet (4AMLD)

Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet, om kommissionens förslag till ändring av KOM(2016)450.

Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig föredragning av Per Bolund, bildpresentation och regeringens bakgrundspromemoria.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 3

Överläggning om ändrade regler för europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) och fonder för socialt företagande EuSEF)

Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet, om kommissionens förslag till ändring av KOM (2016)461.

Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig föredragning av Per Bolund, bildpresentation och regeringens bakgrundspromemoria.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 4

Unionsprogram för stärkt delaktighet för konsumenter i finansmarknadslagstiftningen (CSP)

Överläggning hölls med finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet, om kommissionens förslag till ändring av KOM (2016)388.

Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig föredragning av Per Bolund, bildpresentation och regeringens bakgrundspromemoria.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 5

Information om aktuella EU-frågor

Finansmarknadsminister Per Bolund informerade om

-Penningmarknadsfonder

-Prospektförordningen.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Information om övriga aktuella frågor

Finansmarknadsminister Per Bolund informerade och svarade på ledamöternas frågor om AP-fonderna och Falcon Funds.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:8.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdag 27 oktober kl. 10.30

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:9

– – –

§ 1-2

§ 3-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

Maria Plass (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

X

X

Hans Unander (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

Marie Granlund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

Ulla Andersson (V)

O

O

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

X

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

Anette Åkesson (M)

O

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.