Protokoll utskottssammanträde 2017/18:10

Kulturutskottets protokoll 2017/18:10

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:10

DATUM

Torsdagen den 7 december 2017

TID

Kl. 10.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning i Andrakammarsalen

Utskottet inhämtade information på temat framtidens spelpolitik i enlighet med bifogade program (bilaga 2)

En förteckning över närvarande gäster finns i bilaga 3.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilagor

1. Närvaroförteckning

2. Program

3. Deltagarförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga 1
till protokoll
2017/18:10

– – – §

1

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

N

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

N

Johnsson, Peter (S)

N

Magnusson, Cecilia (M)

N

Gille, Agneta (S)

N

Emilsson, Aron (SD)

N

Quicklund, Saila (M)

N

Wallentheim, Anna (S)

N

Lodenius, Per (C)

N

Malmberg, Niclas (MP)

Hökmark, Isabella (M)

N

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

N

Bengtsson, Angelika (SD)

N

Eliasson, Bengt (L)

Tsouplaki, Vasiliki (V)

N

Utbult, Roland (KD)

N

Karkiainen, Ida (S)

N

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

N

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

N

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Örnebjär, Christina (L)

N

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.