Protokoll utskottssammanträde 2017/18:13

Kulturutskottets protokoll 2017/18:13

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13

DATUM

Torsdagen den 25 januari 2018

TID

Kl. 9.30–9.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:12 av den 23 januari 2018.

§ 2

Idrott, friluftsliv och folkbildning (KrU2)

Utskottet behandlade motioner om idrott, friluftsliv och folkbildning.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kultur för alla (KrU5)

Utskottet behandlade motioner om kultur för alla.

Ärendet bordlades.

§ 4

Radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU4)

Fortsattes behandlingen av motioner om radio och tv i allmänhetens tjänst (jfr prot. 2017/18:11.2).

Ärendet bordlades.

§ 5

Nordiska rådet

Ledamoten Peter Johnsson (S) informerade utskottets ledamöter om sessioner från Nordiska rådets möten den 23-24 januari 2018 i Stockholm.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 februari 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:13

– – – §§

1

2–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

Eliasson, Bengt (L)

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

Karkiainen, Ida (S)

D

D

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

N

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

D

D

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

D

D

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

D

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Örnebjär, Christina (L)

D

D

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.