Protokoll utskottssammanträde 2017/18:22

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:22

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:22

DATUM

2018-03-13

TID

11.00 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Övergripande miljöfrågor (MJU19)

Utskottet behandlade motioner om övergripande miljöfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 2

Veterandag 16 maj 2018

Kanslichefen anmälde att den s.k. veterandagen i år äger rum onsdagen den 16 maj 2018 kl. 14.30–15.30.

§ 3

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 mars 2018 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 mars 2018

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:22

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

-

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Isak From (S)

-

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

-

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

-

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Runar Filper (SD)

-

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

X

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

- (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande