Protokoll utskottssammanträde 2017/18:24

Finansutskottets protokoll 2017/18:24Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2017/18:24

Datum

2018-01-23

Tid

09.00-11.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om Finansiell stabilitet och makrotillsyn

Riksbankschef Stefan Ingves, Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen och riksgäldsdirektör Hans Lindblad gav sin syn på det aktuella finansiella stabilitetsläget och behovet av åtgärder.

Finansmarknadsminister Per Bolund kommenterade stabilitetsbedömningarna.

Riksrevisor Ingvar Mattson redogjorde för Riksrevisionens nyligen publicerade granskning av makrotillsynen och myndigheternas samverkan kring finansiell stabilitet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Nästa sammanträde

Torsdag den 25 januari kl. 10.30.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2017/18:24

– – –

§ 1-2

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Niklas Wykman (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

-

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

O

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Mathias Tegnér (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande