Protokoll utskottssammanträde 2017/18:24

Kulturutskottets protokoll 2017/18:24

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:24

DATUM

Torsdagen den 24 april 2018

TID

Kl. 11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:23 av den 12 april 2018.

§ 2

En kommunal kulturskola för framtiden (KrU9)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna samt följdmotioner.


Ärendet bordlades.

§ 3

Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop

Utskottet behandlade frågan om yttrande till näringsutskottet över regeringens proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop.

Utskottet beslutade att avge yttrande till näringsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:24

– – – §§

1

2–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

Örnebjär, Christina (L)

D

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

Ali, Amne (S)

D

D

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

D

D

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande