Protokoll utskottssammanträde 2017/18:28

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:28

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:28

DATUM

2018-04-19

TID

10.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Livsmedelsverket

Generaldirektör Annica Sohlström med medarbetare lämnade information om Livsmedelsverkets verksamhet och hos myndigheten aktuella frågor.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:26.

§ 3

Bemyndigande i terrängkörningslagen (MJU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:192.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:MJU21.

§ 4

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017.

Utskottet beslutade att avge yttrande till konstitutionsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Utskottets arbetsplan och sammanträden

Kanslichefen anmälde vissa justeringar i utskottets arbetsplan och att sammanträdet den 5 juni 2018 ställs in.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 april 2018

Åsa WestlundMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:28

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

-

Monica Haider (S)

X

Runar Filper (SD)

X

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

- (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Maria Weimer (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande