Protokoll utskottssammanträde 2017/18:29

Näringsutskottets protokoll 2017/18:29

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:29

DATUM

2018–05–24

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:27 och protokoll 2017/18:28.

§ 2

Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor (NU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:222 om Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU20 justerades.

Särskilt yttrande anmäldes

av M-ledamöterna.

§ 3

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning (NU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:241 om tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med

syn- eller annan läsnedsättning.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU21 justerades.

§ 4

Vattenmiljö och vattenkraft (NU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till civilutskottet över proposition 2017/18:243 om vattenmiljö och vattenkraft och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU6y justerades.

Avvikande mening anmäldes

dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes

av L-ledamoten.

§ 5

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (NU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:179 om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU19 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av SD-ledamöterna,

vid punkt 2 av SD-ledamöterna,

vid punkt 3 dels av M-, C-, L- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 4 av dels av M-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 5 dels av M-, C-, L- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 6 av C-ledamoten,

vid punkt 7 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten,

vid punkt 8 av S- och MP-ledamöterna,

vid punkt 9 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 10 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 11 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 12 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten,

vid punkt 13 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 14 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 15 av S-, MP- och V-ledamöterna,

vid punkt 16 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 17 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten,

vid punkt 18 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 19 dels av M-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten,

vid punkt 20 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 21 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 22 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 23 av SD- och V-ledamöterna,

vid punkt 24 dels av M-ledamöterna, dels av C-ledamoten, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 21 av V-ledamoten.

§ 6

Information inför konkurrenskraftsrådet

Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28–29 maj.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Anders Olin, departementsråd Amina Lundqvist, kansliråden Louise Petrelius och Linda Kullberg, rättssakkunniga Lise Guterstam och departementssekreterare Elin Simonsson, Justitiedepartementet.

§ 7

Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget (NU25)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:170 om Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget.

Ärendet bordlades.

§ 8

Besök

Utskottet informerades om besök av Ålands lagtings talman.

Utskottet beslutade att ta emot besöket.

§ 9

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet torsdagen den 7 juni 2018 får pågå under arbetsplenum i kammaren.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 7 juni kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 7 juni 2018

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:29

§ 1-2

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

O

X

O

O

O

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

X

Maria Weimer (L)

X

X

X

Birger Lahti (V)

O

O

O

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

X

X

Hanna Westerén (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

X

X

Sofia Fölster (M)

Karl Längberg (S)

O

O

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Lorentz Tovatt (MP)

X

O

X

X

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (L)

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

X

X

X

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

X

X

X

X

X

ClasGöran Carlsson (S)

David Lindvall (S)

O

O

O

O

O

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.