Protokoll utskottssammanträde 2017/18:2

Justitieutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2

DATUM

2017-09-14

TID

10.15-12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Rikspolischef Dan Eliasson med medarbetare informerade

§ 2

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson med medarbetare informerade

§ 3

Beslut om utskottssammanträde under arbetsplenum i kammaren

Utskottet beslutade enhälligt att dagens sammanträde får pågå efter
kl. 12.00 då kammaren inleder arbetsplenum.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:1.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 7

Nästa sammanträde

Tisdagen den 3 oktober 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 3 oktober 2017

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:2

§ 1-7

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

-

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Gustaf Lantz (S)

O

Sultan Kayhan (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-09-19