Protokoll utskottssammanträde 2017/18:2

Kulturutskottets protokoll 2017/18:2

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2

DATUM

Torsdagen den 26 september 2017

TID

Kl. 11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:1 av den 24 september 2017.

§ 2

Information om EU-frågor

Kulturråd Mikael Schultz, svenska representationen i Bryssel, m.fl. informerade om aktuella EU-frågor (kultur-, idrott- och mediefrågor), samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Nämndehandläggaren Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämnden, närvarade under denna punkt.

§ 3

Inbjudan till konferens

Inbjudan från Inter-Parliamentary Union, IPU, till en konferens för unga parlamentariker i Kanada den 17–18 november 2017 på temat ”A place för everyone: Young Parliamentarians as drivers of inclusion”. Utskottet beslutade att inte delta i konferensen.

§ 4

Höstens planering

Kanslichefen informerade om höstens arbete i utskottet.

§ 5

Information om EU-frågor

Utbildningsråd Åsa Petri, svenska representationen i Bryssel, m.fl. informerade om aktuella EU-frågor (ungdomsfrågor), samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Nämndehandläggaren Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämnden, närvarade under denna punkt.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:2

– – – §§

1–2

3–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

N

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

D

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.