Protokoll utskottssammanträde 2017/18:2

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:2

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:2

DATUM

2017–09-26

TID

11:00–12:00

12:15–13:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Parentation

För att hedra minnet av ledamot Börje Vestlund inleddes sammanträdet med parentation.

§ 2

Information inför IMF och Världsbankens årsmöte

Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöte tillsammans med finansutskottet från Finansminister Magdalena Andersson, statssekreterare Ulrika Modéer och vice riksbankschef Per Jansson.

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 12:00 och återupptogs kl. 12:15.

§ 3

Arbetet i FN:s säkerhetsråd

Kansliråd Tomas Wiklund och tf. gruppchef för säkerhetsrådssamordningen Ditte Egnell, båda från UD informerade utskottet om arbetet i FN:s säkerhetsråd.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Justering av besöksprotokoll

Utskottet justerade besöksprotokoll 2017/18:1.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 september 2017 kl. 09:30 och 13.00.


Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 28 september 2017

Karin EnströmUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:2

§ 1

§ 2

§ 3–5

§

§

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

Karin Enström (M)

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

X

X

X

Sotiris Delis (M)

O

O

X

X

Anders Österberg (S)

O

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

X

X

X

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande