Protokoll utskottssammanträde 2017/18:30

Skatteutskottets protokoll 2017/18:30

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:30

DATUM

2018-06-07

TID

11.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:29.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om eventuella kommande sammanträden den 14 juni och den 6 juli.

Utskottet beslutade att sammanträda den 19 juni trots att arbetsplenum pågår i kammaren hela den dagen.

§ 3

Nya skatteregler för företagssektorn (SkU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:245 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SkU25.

Reservationer anmäldes av ledamöter från SD, V och -.

§ 4

Mervärdesskatteregler för vouchrar (SkU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:213.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SkU26.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 12 juni 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 14 juni 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:30

§ 1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

Olle Felten (-)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Anna Johansson (S)

X

David Lång (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Momodou Jallow (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

X

Vakant

Staffan Danielsson (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Linda Snecker (V)

Linus Sköld (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-04-18

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.