Protokoll utskottssammanträde 2017/18:31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:31

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:31

DATUM

2018-05-15

TID

11.00 – 12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från SMHI

Generaldirektör Rolf Brennerfelt med medarbetare lämnade information om SMHI:s verksamhet och hos myndigheten aktuella frågor.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:30.

§ 3

Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan (MJU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2017/18:165.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:MJU20.

§ 4

Vårändringsbudget för 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99.

Utskottet beslutade att avge yttrande till finansutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 5

2018 års ekonomiska vårproposition (ändring i riksdagsordningen)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2017/18:100

Utskottet beslutade att avge yttrande till konstitutionsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Årsredovisning för staten 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2017/18:101

Utskottet beslutade att inte avge något yttrande till finansutskottet.

§ 7

Kommissionens förslag om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2018) 179.

Ärendet bordlades.

§ 8

Inställt sammanträde

Kanslichefen meddelade att sammanträdet den 22 maj 2018 ställs in.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 17 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet


Justeras den 24 maj 2018
Åsa WestlundMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:31

§ 1 – 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

- (S)

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Runar Filper (SD)

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

- (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

X

Rickard Nordin (C)

X

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

X

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Maria Weimer (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.