Protokoll utskottssammanträde 2017/18:31

Skatteutskottets protokoll 2017/18:31

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:31

DATUM

2018-06-12

TID

09.30-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut

Utskottet fattade beslut om att sammanträde kan äga rum idag tisdag den 12 juni och torsdag den 14 juni samtidigt som kammaren sammanträder.

§ 2

Utfrågning

Utskottet genomförde utfrågningen om företagens administrativa kostnader för personalliggare.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 juni 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 juni 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:31

§ 1–3

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

Cecilia Widegren (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (-)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Anna Johansson (S)

X

David Lång (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Momodou Jallow (V)

X

Larry Söder (KD)

Patrik Lundqvist (S)

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

O

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

X

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Linda Snecker (V)

Linus Sköld (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-04-18

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.