Protokoll utskottssammanträde 2017/18:34

Skatteutskottets protokoll 2017/18:34

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:34

DATUM

2018-06-19

TID

11.00-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag till Europeiska unionens fleråriga budgetram 2021–2027 och förslag till system för egna medel från 2021
Utskottet överlade (gemensamt med finansutskottet) med statssekreterarna Hans Dahlgren Statsrådsberedningen, Max Elger och Leif Jakobsson Finansdepartementet om Kommissionens förslag till Europeiska unionens fleråriga budgetram 2021–2027 och förslag till system för egna medel från 2021, COM (2018) 321, 322, 324, 325, 327.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2262-2017/18).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD- ledamöterna anmälde en avvikande mening i enlighet med bilaga 2.

Vid protokollet

Justeras den 20 juni 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:34

§ 1

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (-)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Anna Johansson (S)

X

David Lång (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Momodou Jallow (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Vakant

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

X

Vakant

Staffan Danielsson (C)

X

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Linda Snecker (V)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-06-14

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.