Protokoll utskottssammanträde 2017/18:35

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:35

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:35

DATUM

2018-05-22

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:34.

§ 2

Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner (SfU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:176 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU26.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet (SfU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:173 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU29.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 4

Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd (SfU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:252.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 maj 2018 kl. 10.30.


Vid protokollet

Justeras den 24 maj 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:35

§ 1–2

§ 3

§ 4–5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

O

O

O

Solveig Zander (C)

X

X

X

Rickard Persson (MP)

X

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

X

Linus Bylund (SD)

O

X

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

X

Rossana Dinamarca (V)

O

O

O

Aron Modig (KD)

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

O

O

O

Marie Olsson (S)

O

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

X

O

X

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande