Protokoll utskottssammanträde 2017/18:37

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:37

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:37

DATUM

2018–05-17

TID

09:30–10:20

10:30–11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:36.

§ 2

FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandling motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU15.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Norden (UU18)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:90, redogörelse 2017/18:NR1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU18.

M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Exportkontroll (UU20)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:114 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU20.

V-ledamoten anmälde reservation.

§ 5

Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer (UU22)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:188 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UU22.

SD-ledamoten anmälde reservation.

KD-ledamoten anmälde särskilt yttrande.


§ 6

Vårändringsbudget (UU5y)

Utskottet fortsatte behandling av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:UU5y.

§ 7

Politiken för global utveckling (PGU) (UU21)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:146 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (UU10)

Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2017/18:118 och motioner

Ärendet bordlades.

§ 9

Inför utrikesrådet (FAC-utveckling)

Information inför utrikesrådet (FAC-utveckling) från statssekreterare Ulrika Modéer, politiskt sakkunnig Katarina Hellström, kansliråd Alexandra Berg von Linde, departementsråd Louise Calais och departementssekreterare Vendela Romedahl Stjernquist, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 10:20 och återupptogs kl. 10:30.


§ 10

Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan (RiR 2017:36)

Information om Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan (RiR 2017:36) från riksrevisor Ingvar Mattson, enhetschef Jörgen Lindström och revisor Anna Petersson Backteg, samtliga från Riksrevisionen.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 11

Artificiell intelligens samt risker och möjligheter med nya teknologier och deras påverkan på konflikter och vapensystem

Information om artificiell intelligens samt risker och möjligheter med nya teknologier och deras påverkan på konflikter och vapensystem

från ordförande Jan Eliasson, direktör Dan Smith och programdirektör dr. Sibylle Bauer, samgliga från SIPRI.

Ledamöternas frågor besvarades.


§
12

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att debattlistorna för betänkandena 2017/18:UU115, 2017/18:UU18, 2017/18:UU20 och 2017/48:UU22 cirkulerades på bordet.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 maj 2018 kl. 09:30.

Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 24 maj 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:37

§ 1

§ 2-7

§ 8-9

§ 10-11

§ 12-13

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

Valter Mutt (MP)

X

X

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

Fredrik Malm (L)

X

X

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

X

X

Sotiris Delis (M)

O

O

O

O

O

Anders Österberg (S)

O

O

X

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Julia Kronlid (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

X

X

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande