Protokoll utskottssammanträde 2017/18:38

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:38

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:38

DATUM

2018-06-12

TID

11.00–11.41

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:37.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om frågorna på dagordningen inför EPSCO-mötet den 21 juni 2018.

Vid informationen närvarade även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 3

Övriga frågor

Patrik Björck (S) återrapporterade från mötet med EU-parlamentariker Enrique Calvet Chambon i riksdagen den 8 juni 2018.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 14 juni 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 juni 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:38

§ 1

§ 2–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Jessica Polfjärd (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

Jessika Roswall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

O

Sven-Olof Sällström (SD)

Jan Ericson (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

X

Ali Esbati (V)

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Erik Andersson (M)

Serkan Köse (S)

X

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

O

O

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lars-Axell Nordell (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Erik Slottner (KD)

X

X

N= Närvarande

V= Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O= ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.