Protokoll utskottssammanträde 2017/18:3

Skatteutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3

DATUM

2017-09-26

TID

12.00–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Framtiden för EU:s finanser (gemensamt med FiU)

Överläggning med finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund om Europeiska kommissionens diskussionsunderlag om EU:s framtida finanser, KOM(2017) 358 och Fakta-PM 2016/17:117.

Underlag för överläggningen utgjordes av regeringens bakgrunds-PM, muntlig presentation samt PPT-bilder.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

§ 2

Fördjupad ekonomisk och monetär union

Skatteutskottet deltog inte i överläggningen.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 september 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 28 september 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:3

§ 1–3

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Anna Johansson (S)

X

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Momodou Jallow (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

X

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-09-22