Protokoll utskottssammanträde 2017/18:40

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:40

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:40

DATUM

2018-06-19

TID

08.45–08.46

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utskottssammanträde samtidigt som arbetsplenum

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 15 § riksdagsordningen, tilläggsbestämmelse 7.15.3, att utskottets sammanträde tisdagen den 19 juni kl. 11.00 får hållas samtidigt som det är arbetsplenum i kammaren.

Vid protokollet

Justeras den 19 juni 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:

§ 1–

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Phia Andersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

X

Rickard Persson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Kerstin Nilsson (S)

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Rossana Dinamarca (V)

Aron Modig (KD)

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

Maria Abrahamsson (M)

Marie Olsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

X

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.