Protokoll utskottssammanträde 2017/18:41

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:41

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:41

DATUM

2018–06-19

TID

09:00–09:55

10:00–10:40

10:45–10:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:40.

§ 2

Inför utrikes rådet och allmänna rådet (FAC och GAC)

Information inför utrikesrådet och allmänna rådet (FAC och GAC) från kabinettssekreterare Annika Söder, kansliråd Anna Uggla och departementsråd Mikaela Kumlin Granit, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 09:55

Sammanträdet återupptogs kl. 10:00

§ 3

Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd

Information om Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd från Chef FN-enheten Efraim Gomez och kansliråd Tomas Wiklund, båda från UD.

Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för uppgifter som UD lämnade om utvecklingen i Jemen och andra länders agerande.

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 10:40

Sammanträdet återupptogs kl. 10:45

§ 4

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

Färdplan om mer effektivitet och konsistens i implementeringen av den gemensamma utrikespolitiken

Läggs till handlingarna.§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet påminns om:

– Talmansbesök med Ungerns utrikesminister tisdagen den 19 juni 2018 kl. 16:15–17:00 i Talmanskonferensen för anmälda ledamöter.

§ 6

Övriga frågor

Ordförande Kenneth G Forslund (S) och vice ordförande Jonas Jacobsson Gjörtler (M) tackade utskottet och kansliet för ett gott samarbete och önskade alla en trevlig sommar.


§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 juli 2018 kl. 09:30.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 12 juli 2018

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:41

§ 1-2

§ 3-7

§

§

§

§

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Valter Mutt (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

Sotiris Delis (M)

O

X

Anders Österberg (S)

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

X

X

Julia Kronlid (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (-)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Karl Längberg (S)

Karin Enström (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.