Protokoll utskottssammanträde 2017/18:47

Finansutskottets protokoll 2017/18:47Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2017/18:47

Datum

2018-05-29

Tid

kl. 11.15-11.35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Anmälningar

Utskottet beslutade att inhämta regeringens bedömning om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen gällande kommissionens förslag:

  • KOM(2018) 339 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on sovereign bond-backed securities
  • KOM(2018) 353 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment
  • KOM(2018) 354 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive (EU) 2016/234
  • KOM(2018) 355 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council amending Regulation (EU) 2016/1011 on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks
  • KOM(2018) 331 Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council amending Regulations (EU) No 596/2014 and (EU) 2017/1129 as regards the promotion of the use of SME growth markets.

§ 2

Ökade tillståndskrav och särskilda regler för offentlig upphandling inom välfärden (FiU43)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:158.

Utskottet justerade förslag till betänkande FiU43.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Reservationstiden sattes till kl. 15 samma dag.

§ 3

Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet (FiU44)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:159.

Utskottet justerade förslag till betänkande FiU44.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Reservationstiden sattes till kl. 15 samma dag.

§ 4

Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd (FiU49)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:252.

Utskottet justerade förslag till betänkande FiU49.

M-, SD-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Reservationstiden sattes till kl. 13 samma dag.

§ 5

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:100, skrivelse 2017/18:203, skrivelse 2017/18:37, skrivelse 2017/18:85 och motionshäfte.

Ärendet bordlades.

§ 6

Vårändringsbudget för 2018 (FiU21)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:99, motion 2017/18:4163 och yttrandehäfte.

Ärendet bordlades.

§ 7

En ny ordning för redovisningstillsyn (FiU48)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:242.

Ärendet bordlades.

§ 8

Förslag från utvärderingsgruppen

Utskottet beslöt att gå vidare med gruppens förslag.

§ 9

Nästa sammanträde

Torsdagen den 31 maj kl. 09.30.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2017/18:47

– – –

§ 1-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

-

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Niklas Wykman (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

-

Jakob Forssmed (KD)

-

Niklas Karlsson (S)

-

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

X

Anette Åkesson (M)

X

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Jörgen Warborn (M)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Mathias Tegnér (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

X

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande