Protokoll utskottssammanträde 2017/18:49

Finansutskottets protokoll 2017/18:49Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2017/18:49

Datum

2018-05-31

Tid

kl. 10.00-11.15

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om Riksrevisorernas årliga rapport och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018


Riksrevisorerna Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson presenterade Riksrevisorernas årliga rapport 2018 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2018.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Nästa sammanträde

Torsdag den 7 juni kl. 10.30.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2017/18:49

– – –

§ 1-2

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

-

Jörgen Andersson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Emil Källström (C)

-

Janine Alm Ericson (MP)

-

Niklas Wykman (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

-

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Fredrik Schulte (M)

Adnan Dibrani (S)

X

Anette Åkesson (M)

O

Kalle Olsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Jörgen Warborn (M)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

Mathias Tegnér (S)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.