Protokoll utskottssammanträde 2017/18:4

Civilutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4

DATUM

2017-10-12

TID

9.30−11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Utskottet höll en offentlig utfrågning om barns skuldsättning.

Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2.

Vid protokollet

Justeras den 17 oktober 2017

Caroline Szyber



CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:4

§ 1

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

N

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

-

(M)

Hillevi Larsson (S)

N

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

Lars Eriksson (S)

N

Roger Hedlund (SD)

-

Thomas Finnborg (M)

-

Eva Sonidsson (S)

N

Ola Johansson (C)

N

Emma Hult (MP)

N

Mats Green (M)

-

Leif Nysmed (S)

N

Mikael Eskilandersson (SD)

N

Robert Hannah (L)

N

Nooshi Dadgostar (V)

N

Johanna Haraldsson (S)

N

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

N

Lars Beckman (M)

N

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

N

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

N

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.