Protokoll utskottssammanträde 2017/18:4

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2017/18:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4

DATUM

2017-11-30

TID

09.00–09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:3.

§ 2

Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen (UFöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:44 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:UFöU3.

SD- och V-ledamöterna anmälde en reservation.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:32 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:31 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om publicering av information om betänkande UFöU3 på riksdagens hemsida.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 5 december 2017
kl. 12.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 7 december 2017

Kenneth G Forslund


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2017/18:4

§1

§2-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

Allan Widman (L), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

-

-

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

-

-

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

O

O

Jan R Andersson (M)

O

O

Peter Jeppsson (S)

-

-

Margareta Cederfelt (M)

O

O

Emilia Töyrä (S)

-

-

Jeff Ahl (SD)

-

-

Lotta Olsson (M)

O

O

Paula Holmqvist (S)

O

O

Daniel Bäckström (C)

-

-

Anders Schröder (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

O

O

Krister Örnfjäder (S)

-

-

Mikael Jansson (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

-

O

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

O

Sofia Damm (KD)

O

O

Kalle Olsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.