Protokoll utskottssammanträde 2017/18:9

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2017/18:9

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:9

DATUM

2018-05-31

TID

09.00-09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:8.

§ 2

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:180 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 7 juni kl 11.30.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 7 juni 2018

Jonas Jacobsson Gjörtler

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2017/18:9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Kenneth G Forslund (S)

X

Hans Wallmark (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Björn Söder (SD)

-

Beatrice Ask (M)

-

Peter Jeppsson (S)

O

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

Roger Richtoff (SD)

-

Allan Widman (L)

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Sofia Damm (KD)

X

Alexandra Völker (S)

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

-

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Margareta Cederfelt (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

-

Markus Wiechel (SD)

X

Lotta Olsson (M)

O

Mattias Ottosson (S)

-

Kerstin Lundgren (C)

O

Valter Mutt (MP)

-

Göran Pettersson (M)

-

Emilia Töyrä (S)

-

Robert Stenkvist (SD)

-

Fredrik Malm (L)

-

Yasmine Posio Nilsson (V)

-

Mikael Oscarsson (KD)

-

Kalle Olsson (S)

-

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.