Protokoll utskottssammanträde 2018/19:10

Trafikutskottets protokoll 2018/19:10

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:10

DATUM

2018-12-06

TID

10.00-10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:9.

Information från Riksrevisionen


Riksrevisor Helena Lindberg, projektledare Ingemar Delveborn, enhetschef Lena Björck och ämnessakkunniga Åsa Weinholt från Riksrevisionen informerade om granskningen om tillämpningen av fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastrukturen (RiR 2018:30).

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 6 december 2018 kl. 11.30.

Vid protokollet

Justeras den 11 december 2018

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:9

§ 1

§ 2

§ 3

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

X

X

Anders Åkesson (C), vice ordf

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Thomas Morell (SD)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Magnus Jacobsson (KD)

X

X

X

Elin Gustafsson (S)

X

X

X

Helena Gellerman (L)

X

X

X

Patrik Jönsson (SD)

Emma Berginger (MP)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

O

O

O

Sofia Westergren (M)

X

X

X

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

X

X

X

Jessica Thunander (V)

O

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen = Ledamöter som härutöver har varit närvarande