Protokoll utskottssammanträde 2018/19:11

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:11

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:11

DATUM

2018-11-15

TID

10.00–11.01

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:10.

§ 2

Information från Statistiska centralbyrån

Utredarna Peter Beijron och Li Stoorhöök informerade om arbetsmarknadsläget 2018.

Vid informationen närvarade politiska sekreteraren Ulla
Johansson (S).

§ 3

  • Information från Medlingsinstitutet

Generaldirektör Carina Gunnarsson informerade om Medlingsinstitutets verksamhet och aktuella frågor.

Vid informationen närvarade politiska sekreteraren Ulla
Johansson (S).

§ 4

  • Riksdagens interna OECD-nätverk 2018–2022
  • Utskottet beslutade att utse Patrik Björck (S) och Maria Nilsson (L) att ingå i riksdagens interna OECD-nätverk 2018-2022.
  • Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde att inga nya ärenden fanns på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde en preliminär tidsplan för AU:s budgetberedning.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 20 november 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 november 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:11

§ 1

§ 2-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

X

Jessica Polfjärd (M)

Patrik Björck (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

Martin Ådahl (C)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

Annelie Karlsson (S)

Alexander Christiansson (SD)

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

O

O

Hanif Bali (M)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.