Protokoll utskottssammanträde 2018/19:14

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:14

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:14

DATUM

2018-12-06

TID

11.45–11.58

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:13.

§ 2

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och motioner.

Utskottet beslutade att inhämta upplysningar i ärendet från Regeringskansliet.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

  • Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
  • Utskottet behandlade proposition 2018/19:1 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv och motioner.
  • Utskottet beslutade att inhämta upplysningar i ärendet från Regeringskansliet och Arbetsförmedlingen.
  • Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

  • Kanslimeddelanden
  • Kanslichefen anmälde att inga nya ärenden fanns på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse
    (dnr 934-2018/19).
  • Kansliet anmälde AU-Hänt 2018/19:2.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 december 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 11 december 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:14

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

Jessica Polfjärd (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C)

Ali Esbati (V)

X

Ellen Juntti (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

X

Annelie Karlsson (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

Hanif Bali (M)

Johanna Haraldsson (S)

O

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

O

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

Annika Qarlsson (C)

X

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.