Protokoll utskottssammanträde 2018/19:14

Näringsutskottets protokoll 2018/19:146381115

451485

PAGE

3

0

0

PAGE

3


RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:14

DATUM

2018-12-13

TID

10.00–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:12 och 2018/19:13.

§ 2

Rådet för transport, telekommunikation och Energi (TTE)

Statssekreterare Emil Högberg, Miljö- och energidepartementet, lämnade information inför rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 19 december 2018.

Vid sammanträdet närvarade departementsråd Asees Ahuja, kansliråd Truls Borgström, ämnessakkunnige Fredrik Norlund, kansliråd Jenny Malmberg och departementssekreterare Mia Abramsson, Miljö- och energidepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredragande Kanja Berg, EU-nämndens kansli.

§ 3

Energi (NU3)

Expeditions- och rättschef Lena Ingvarsson, Miljö- och energidepartementet, svarade på frågor om effekter av vissa föreslagna anslagsförändringar.

Vid sammanträdet närvarade även kansliråd Maria Åhs, ämnesråden Magnus Blümer och Marie Glanell samt departementssekreterare Åsa Persson, Miljö- och energidepartementet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 14 december 2018 kl. 11.00, eller 15 minuter efter avslutad debatt om den slutar efter kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 14 december 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:13

§ 1

§ 2

§ 3-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

X

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

O

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

O

O

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

O

X

David Josefsson (M)

Anders Lönnberg (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

Lorena Delgado Varas (V)

O

O

O

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

O

X

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.