Protokoll utskottssammanträde 2018/19:15

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:15

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:15

DATUM

2018-12-11

TID

9.30–10.08

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:14.

§ 2

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 och motioner.

Företrädare från Regeringskansliet lämnade information i ärendet.

Ärendet bordlades.

§ 3

  • Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
  • Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2018/19:1 och motioner.

Företrädare från Regeringskansliet och generaldirektör Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen, lämnade information i ärendet.

  • Ärendet bordlades.

§ 4

  • Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde att inga nya ärenden fanns på sammanträdesplanen.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 december 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 december 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:15

§ 1

§ 2-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

X

Jessica Polfjärd (M)

Patrik Björck (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

Sofia Damm (KD)

Annelie Karlsson (S)

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

O

O

Hanif Bali (M)

Johanna Haraldsson (S)

O

O

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

O

O

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

X

X

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

Annika Qarlsson (C)

X

O

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande