Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:16

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2018-12-13

TID

10.00–10.22

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:15.

§ 2

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

  • Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)
  • Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2018/19:1 och motioner.
  • Ärendet bordlades.

§ 4

  • Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde att inga nya ärenden fanns på sammanträdesplanen.

§ 5

Sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet måndagen den 17 december 2018 får pågå under arbetsplenum i kammaren.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 17 december 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 december 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:16

§ 1

§ 2-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

Jessica Polfjärd (M)

X

Patrik Björck (S)

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

Martin Ådahl (C)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

Ebba Hermansson (SD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Alexander Christiansson (SD)

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

O

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

Hanif Bali (M)

O

O

Johanna Haraldsson (S)

O

O

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

O

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

X

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Maria Ferm (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.