Protokoll utskottssammanträde 2018/19:16

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:16

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:16

DATUM

2018-12-19

TID

08.00–08.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information av Försvarsdepartementet om Pesco

Försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Lena Bartholdson, departementssekreterarna Ebba Jeppsson, Erica Altby och Christelle Bourquin samt politiskt sakkunnige Anders Eriksson informerade om tredjelandsdeltagande inom Pesco.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:15.

§ 3

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger preliminärt rum torsdagen den 17 januari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 24 januari 2019

Niklas Karlsson


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:16

§ 1-3

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Niklas Karlsson (S), ordförande

X

Beatrice Ask (M), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

X

Kalle Olsson (S)

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Lars Püss (M)

O

Heléne Björklund (S)

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Annica Hjerling (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

X

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Maria Jacobsson (S)

O

Marie Axelsson (S)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande