Protokoll utskottssammanträde 2018/19:18

Socialutskottets protokoll 2018/19:18

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:18

DATUM

2019-02-28

TID

09.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik –

offentlig utfrågning i socialutskottet om samsjuklighet

Utskottet höll en offentlig utfrågning om psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik, så kallad samsjuklighet.

Deltagare och program bifogas som bilaga 2.

Vid protokollet

Justeras den 5 mars 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:18

§ 1

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

N

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

N

Camilla Waltersson Grönvall (M)

N

Ann-Christin Ahlberg (S)

Johan Hultberg (M)

N

Per Ramhorn (SD)

N

Mikael Dahlqvist (S)

N

Anders W Jonsson (C)

N

Karin Rågsjö (V)

N

Ulrika Heindorff (M)

N

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

N

Yasmine Larsson (S)

Dag Larsson (S)

N

Lina Nordquist (L)

N

Christina Östberg (SD)

N

Pernilla Stålhammar (MP)

N

Michael Anefur (KD)

N

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

N

Ulrika Jörgensen (M)

N

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

N

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

N

Maj Karlsson (V)

N

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

N

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

N

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

N

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

N

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

N

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

N

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


Bilaga 2

Stockholm 2019-02-28

– – –

Program

Psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik –

offentlig utfrågning i socialutskottet om samsjuklighet

Tid: – Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 09.00–12.00

Plats: – Riksdagens andrakammarsal

09.00 – 09.05

Acko Ankarberg Johansson, ordförande i socialutskottet, inledning

09.05 – 09.15

Förväntningar på dagen – reflektioner utifrån egna erfarenheter

Tina Essner, hjärnkollsambassadör, Hjärnkoll
Maria Kindefält Trygg, verksamhetschef, Hjärnkoll

09.15 – 09.25

Socialstyrelsen
Elizabeth Åhsberg, forskare
Jonas Bergström, enhetschef
Mattias Fredricson, enhetschef
Lars-Torsten Larsson, avdelningschef

09.25 – 09.35

Statens institutionsstyrelse
Jan-Eric Josefsson, tf. generaldirektör
Annika Eriksson, utvecklingsdirektör
Maria Skoglund, verksamhetsdirektör (missbruksvården)

09.35 – 09.45

Sveriges Kommuner och Landsting
Ing-Marie Wieselgren, projektchef/psykiatrisamordnare

Mikael Malm, samordnare

09.45 – 10.05

ACT-teamet i Malmö
Gunilla Cruce, socionom PhD, Implementeringsstöd ACT/FACT, Psykiatri Skåne

10.05 – 10.35

Paus

10.35 – 10.55

Beroendecentrum Ung – prevention, stöd och behandling i Eskilstuna/Strängnäs
Tuula Bergstedt, familjebehandlare
Karolina Liljeholm, psykiatrisjuksköterska
Carina Ranius, verksamhetschef BUP Sörmland
Pia Andersson, områdeschef Socialförvaltningen Eskilstuna

10.55 – 11.05

Socialdepartementet
Lena Hallengren, socialminister
Catharina Piazzolla, politiskt sakkunnig
Linda Hindberg, departementssekreterare
Annika Remaeus, departementssekreterare

11.05 – 11.55

Frågor från utskottets ledamöter

11.55 – 12.00

Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet, avslutning

Inbjudna åhörare – beredda att svara på frågor

Folkhälsomyndigheten
Marie Risbeck, enhetschef
Johanna Ahnquist, enhetschef

Inspektionen för vård och omsorg
Marie Brandvold, enhetschef
Helena Dickson, inspektör
Gudrun Kågström Lindberg, inspektör

Kerstin Evelius – tidigare Nationell samordnare för utveckling och samordning av
insatser inom området psykisk hälsa

Gerhard Larsson – tidigare särskild utredare Missbruksutredningen

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.