Protokoll utskottssammanträde 2018/19:19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:19

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:19

DATUM

2019-02-05

TID

11.00–12.23

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:18.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om förhandlingsläget kring förslagen om direktivet om balans mellan arbete och privatliv, 3:e ändringen i carcinogendirektivet, förordningen om inrättande av europeiska arbetsmyndigheten, arbetsvillkorsdirektivet och revideringen av förordning 883/2004 samt om den europeiska planeringsterminen 2019.

Vid informationen närvarade tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet samt Kanja Berg från EU-nämndens kansli.

§ 3

  • Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad
  • Särskilda utredaren Cecilia Fahlberg med medarbetare informerade om Arbetsmarknadsutredningens slutbetänkande SOU 2019:3 Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad.

§ 4

Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken – ett outnyttjat verktyg

Revisionsdirektör och projektledare Frida Widmalm m.fl. vid Riksrevisionen informerade om rapporten Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken – ett outnyttjat verktyg (RiR 2018:33).

§ 5

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2018/19:725 av Michael Rubbestad (SD) från utbildningsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Kanslimeddelanden

  • Kanslichefen anmälde nya ärenden på sammanträdesplanen.
  • Kanslichefen anmälde AU-Hänt 2018/19:3.
  • Kanslichefen anmälde preliminära Epsco-dagordningar för mars och juni.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 februari 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 7 februari 2019

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:19

§ 1

§ 2

§ 3–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

X

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

X

Jessica Polfjärd (M)

Patrik Björck (S)

X

X

X

Saila Quicklund (M)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Helén Pettersson (S)

X

X

X

Martin Ådahl (C)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

O

O

X

Annelie Karlsson (S)

Alexander Christiansson (SD)

X

X

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

X

X

Maria Nilsson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

O

O

O

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

X

O

O

Ciczie Weidby (V)

O

O

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Désirée Pethrus (KD)

X

X

O

Kadir Kasirga (S)

Juno Blom (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Vakant (MP)

Jörgen Berglund (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Linda Lindberg (SD)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Vakant (MP)

Annika Qarlsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Hans Eklind (KD)

Camilla Brodin (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen
O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.