Protokoll utskottssammanträde 2018/19:1

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:1

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:1

DATUM

2018-10-02

TID

11.30–12.03

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Talmannen hade kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30.

Kammaren valde följande ledamöter och suppleanter i arbetsmarknadsutskottet

Ledamöter

Anna Johansson (S)

Jessica Polfjärd (M)

Patrik Björck (S)

Saila Quicklund (M)

Magnus Persson (SD)

Helén Pettersson (S)

Martin Ådahl (C)

Ali Esbati (V)

Ellen Juntti (M)

Ebba Hermansson (SD)

Johan Andersson (S)

Sofia Damm (KD)

Annelie Karlsson (S)

Gulan Avci (L)

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Maria Nilsson (L)

Suppleanter

Serkan Köse (S)

Hanif Bali (M)

Johanna Haraldsson (S)

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

Ciczie Weidby (V)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

Kadir Kasirga (S)

Maria Arnholm (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

§ 1

Sammanträdet öppnades

Sammanträdet öppnades av Jessica Polfjärd (M), som varit ledamot av riksdagen längst av de närvarande ledamöterna.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Anna Johansson (S) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Jessica Polfjärd (M) överlämnade åt ordföranden att leda sammanträdet.

§ 4

Val av vice ordförande

Gulan Avci (L) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Presentation

Ledamöter, suppleanter och kanslipersonal presenterade sig.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om upplägget för introduktionen av nya ledamöter och suppleanter.

Utskottet bestämde att det ska hållas ett informationsmöte för de nya ledamöterna och suppleanterna efter sammanträdet torsdagen den 11 oktober 2018 i sessionssalen.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 oktober 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:1

§ 1-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S)

X

Jessica Polfjärd (M)

X

Patrik Björck (S)

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

Ellen Juntti (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

X

Annelie Karlsson (S)

X

Gulan Avci (L)

X

Alexander Christiansson (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

X

Hanif Bali (M)

O

Johanna Haraldsson (S)

O

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

Ciczie Weidby (V)

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

O

Kadir Kasirga (S)

Maria Arnholm (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.