Protokoll utskottssammanträde 2018/19:1

Finansutskottets protokoll 2018/19:1Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:1

Datum

2018-10-02

Tid

kl. 11.30-11.45

Närvarande

Se bilaga 1

Talmannen hade kallat utskottet till sammanträde denna dag kl. 11.30.

Kammaren valde följande ledamöter och suppleanter i finansutskottet

Ledamöter

Fredrik Olovsson (S)

Elisabeth Svantesson (M)

Gunilla Carlsson (S)

Niklas Wykman (M)

Oscar Sjöstedt (SD)

Adnan Dibrani (S)

Emil Källström (C)

Ulla Andersson (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Ingela Nylund Watz (S)

Jakob Forssmed (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Mats Persson (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jan Ericson (M)

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

Mattias Karlsson I Luleå (M)

Eva Lindh (S)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

§ 1

Sammanträdet öppnades

Sammanträdet öppnades av Gunilla Carlsson (S), som var den äldste av de närvarande ledamöterna som varit ledamöter av riksdagen längst tid.

§ 2

Upprop

Ledamöterna och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Elisabeth Svantesson (M) valdes till ordförande.

Gunilla Carlsson (S) överlämnade åt ordförande att leda sammanträdet.

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Val av vice ordförande

Fredrik Olovsson (S) valdes till vice ordförande.

Presentation

Ledamöter, suppleanter och kanslipersonal presenterade sig.

Övrigt

Kansliet informerade om att det kommer hållas ett introduktionsmöte om arbetet i finansutskottet för intresserade ledamöter och suppleanter torsdagen den 4 oktober kl. 10 - ca 11.30 i sessionssalen.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 oktober kl. 13.00 i Skandiasalen (gemensamt med utrikesutskottet).

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:1

– – –

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S)

X

Elisabeth Svantesson (M)

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Niklas Wykman (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jessika Roswall (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Ida Gabrielsson (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.